Voor essentiële gesprekken en effectieve samenwerking

Wat

ser-dialoogtafelsWat doen wij?

Wij komen in actie waar mensen en organisaties samen willen veranderen. Dit kan zowel gaan om maatschappelijke als organisatorische vernieuwing.

Dialoogbegeleiders
We brengen mensen met elkaar in gesprek. Als dialoogbegeleiders creëren we een open en veilige sfeer, zodat iedereen kan spreken, alles gezegd kan worden en mensen elkaar horen. De uitkomsten van onze dialooggesprekken bevatten altijd concrete stappen om mee verder te gaan.

We werken in kleine en grote groepen. Uitgangspunt bij de groepsgrootte is dat iedereen kan spreken. Voor dialoog is het nodig te vertragen zodat iedereen op zich kan laten inwerken wat wordt gezegd. Ruim de tijd hebben is daarom een wezenlijke randvoorwaarde. We werken met verschillende dialoogmethodieken, waaronder die van Nederland in Dialoog.

Adviseurs
Ons aanbod behelst méér dan dialoog, omdat dialoog vaak een middel is in een groter proces. We geven strategisch advies over de inrichting van het grotere proces, adviseren over de communicatie rond een traject, dragen inhoudelijk bij vanuit onze expertises en helpen bij het ontdekken van behoeften en kansen in de markt en/of omgeving.

We inspireren waarna u zelfstandig én gezamenlijk kunt doorgroeien.