Voor essentiële gesprekken en effectieve samenwerking

Hoe

Hoe werken wij?

Dialogisch!
Dat wil zeggen: vanuit een positief waarderende, reflectieve en onderzoekende grondhouding begeleiden wij groepsgesprekken en veranderingstrajecten.AI

Hierbij maken wij gebruik van de 6 stappen van de Appreciative Inquiry-methode (vrij vertaald):

  1. Definitie: naast klant gaan staan en thema/uitdaging/beoogd resultaat formuleren
  2. Onderzoek: ontsluiten van ervaringen en verborgen schatten
  3. Droom: visualiseren van individuele en gedeelde idealen en ambities
  4. Ontwerp: vertalen van gezamenlijk doel in een plan of prototype (theory U)
  5. Realisatie: plan in praktijk brengen, doen
  6. Reflectie: terugblik op het proces, storytelling

A I D staat voor
A = aandacht, aanwezig, actief, authenticiteit
I = identiteit, idee, intuïtie, inleven
D = durven, dromen, doen, draagvlak.

A I D betekent ook Appreciative Inquiry Dialogue.