Voor essentiële gesprekken en effectieve samenwerking

Thema’s

Diversiteit in Dialoog – foto: Anne Verhagen

 

Participatie:

 • Rabobank: Als coöperatieve bank is de Rabobank veel in gesprek met leden, klanten en stakeholders. Vanuit de ambitie een betekenisvolle coöperatie te zijn wordt in 2015 een reeks van dialogen georganiseerd waarbij Rabobank medewerkers met hun omgeving onderzoeken hoe Nederland zich de komende tien jaar ontwikkelt, en wat de bijdrage van de Rabobank daaraan moet zijn. Vanuit Adviseurs in Dialoog organiseer en begeleiden we een reeks van dialogen. Te weten dialogen tussen de RVB en medewerkers, drie regionale dialoogbijeenkomsten in het land met stakeholders en medewerkers van lokale banken en Rabobank Nederland.
 • SER: regionale dialoogbijeenkomsten over de Toekomst van de Arbeidsmarkt in het kader van adviesaanvraag van minister Asscher.

Duurzaam ondernemen:

 • World=U: jongerendialoog over wereldvraagstukken, een initiatief van Rabobank, Wereldnatuurfonds en Nederland in Dialoog.
 • Duurzame dialogen: themadialogen over Armoede, Water en Vertrouwen met experts, georganiseerd door Delta Lloyd
 • Wereldz: bedrijven en maatschappelijke organisaties in dialoog tijdens evenement MVO Nederland

Buurt/bewoners: 

 • Wijkaanpak Gemeente Amsterdam: dialoog in de wijkaanpak-wijken in Amsterdam tussen bewoners, professionals en overheid met als doel een betere buurt. Uitkomsten: prioriteiten voor de buurtagenda, beleidsbeïnvloeding en tientallen bewonersinitiatieven.
 • Ymere: in de transformatie van bestaande wijken dialoog tussen bewoners en Ymere over de gewenste aanpak. Open plan proces Tugelawegblokken (Transvaalbuurt Amsterdam), Van der Pek in gesprek (Van der Pekbuurt Amsterdam) en woonblokgesprekken Rozenprieel (Haarlem).

Onderwijs:

 • Hoe integreer je dialoog in het onderwijs. We trainen docenten, leerkrachten, bestuursleden. We begeleiden dialogen met kinderen. Voor de lagere school leeftijd bijvoorbeeld over omgaan met sociale media of vrijheid. Op de middelbare school bijvoorbeeld over loopbaan oriëntatie of burgerschap.

Evenementen:

 • Diversiteit in Dialoog – Het festival voor het goede gesprek.
 • Bevrijdingsfestival 2013: met Masterpeace tijdens het landelijke bevrijdingsfestival op 5 mei 2013 onderzoeken bezoekers in dialoog de persoonlijke betekenis van vrede.

Overige thema’s:

 • Reorganisaties: dialoog over wat reorganisatie met je doet en hoe je je ertoe wilt verhouden.
 • Gezamenlijk verlangen: dialoog over de huidige transitie van de samenleving.
 • Maatschappelijke meerwaarde van hoogbegaafden: workshop met hoogbegaafden over hoe zij optimaal meerwaarde kunnen creëren voor de samenleving en in organisaties.
 • Afscheid nemen: dialoog over loslaten en verdriet.
 • Geluk