Archief voor de categorie Projecten

Rabobank in Dialoog

Op uitnodiging van de raad van bestuur van de Rabobank gaan externe stakeholders, relaties, klanten en medewerkers van de Rabobank met elkaar in dialoog over de Toekomst van Nederland van 27 mei tot 1 juni.

De uitnodiging van de Rabobank luidde:

“De Rabobank is diep geworteld in Nederland. Ons verleden, heden en toekomst zijn verbonden met de Hollandse grond. Dat schept verantwoordelijkheden voor een bank die haar maatschappelijke inbedding altijd als uitgangspunt heeft genomen en deze ook in de toekomst zinvol vorm wil blijven geven. We kijken daarom graag met u vooruit wat we nu kunnen doen om in 2025 in een land te wonen dat gekenmerkt wordt door economische, ecologische en sociale welvaart.

Wij zijn erg benieuwd welke kansrijke maar ook uitdagende maatschappelijke ontwikkelingen u in de samenleving ziet vanuit uw ervaring en expertise. En op welke ontwikkelingen de Rabobank volgens u in kan of zou moeten spelen.

We waarderen het zeer als u met ons in dialoog wilt gaan op één van de drie regiobijeenkomsten.”

Vanuit Adviseurs in Dialoog wordt de Rabobank in dit traject geadviseerd door Olga Plokhooij. Samen met Femke Zwaal geeft zij ook advies over het structureel voeren van de stakeholderdialoog volgens een vaste dialoog- en verslagleggingsmethodiek. Het team dialoogbegeleiders van AID vliegt in waar gewenst om dialogen te begeleiden. Alma Wattimena en Olga Plokhooij verzorgen ook een training voor medewerkers om de methodiek over te dragen.

2015-05-29 16.28.38

afbeelding: Willem van Albeslo – 29 mei 2015 – bijeenkomst in Vught.

Dialoog – fundament onder vitale sociale coalities

Solo of samen?

Sociale pioniers zoeken naar een sociale en duurzame weg waarop onze samenleving en de wereldgemeenschap zich kan bewegen. De inspiratie om deze weg te gaan ontstaat meestal uit een schuring van de principes in je binnenwereld die in contact komen met een buitenwereld waar je onrecht ervaart.

De eerste stap om vorm te geven aan het inzicht dat het anders kan is om zelf op te staan voor je ideaal. Je persoonlijke huiswerk te doen, jezelf te leren kennen, wegen te vinden om af te stemmen op het hogere doel.

Na het volgen van de persoonlijke weg naar binnen en het belichamen van je ideaal, komt de stap om weer uit te reiken naar buiten, naar elkaar. Vanuit vertrouwen in jezelf en in elkaar. Om zo ook collectief vorm te geven aan een nieuwe, duurzame weg.

De sociale pioniers in Nederland investeren al een tijd in zichzelf, hun initiatieven en bewegen steeds meer naar het collectief innemen van een geëigende plek. Zie alle mooie platforms die ontstaan zoals Social Powerhouse.

Toch is het vormen van een collectief, het verwoorden van een gezamenlijke visie en standpunten niet altijd eenvoudig. Ook niet voor wereldverbeteraars. Of misschien juist niet voor wereldverbeteraars die gewend zijn om heel goed af te blijven stemmen op hun eigen kompas en niet perse op elkaar.

Dialoog
Ervaring leert dat dialoog een hele geschikte gespreksvorm is die helpt om vrije ruimte te scheppen waarin verbinding kan ontstaan. Met respect voor de inzichten en ervaringen van alle betrokkenen, voor het thema dat zij delen en voor de omgeving waarin zij opereren.

Deelnemers in dialoog

 

 

 

 

 

Gelijkwaardigheid
Een belangrijk kenmerk van dialoog is gelijkwaardigheid. Dat uit zich in de cirkelvorm waarin de dialoog plaatsvindt. Iedereen zit even ver van het midden. Even dichtbij de vraag die besproken wordt. Of je zou ook kunnen zeggen even dichtbij de waarheid.

Alle deelnemers in het gesprek worden uitgenodigd persoonlijke ervaringen te delen. Hun unieke verhaal in te brengen dat gerelateerd is aan de centrale vraag. Dat kan bijvoorbeeld zijn: wat is Sociale Waarde?

Het gezamenlijke onderzoek in de dialoog creëert een horizontale verbinding tussen opgerichte mensen. Door unieke ervaringen in verbinding te brengen met elkaar, kun je het collectieve verhaal gaan lezen en verwoorden. Als deze dynamiek ontstaat, ontstaat er naast inspiratie en onderlinge verbinding, ook de mogelijkheid om de toekomst dichterbij te halen, om kennis uit de bron af te tappen en om afscheid te nemen van wat niet meer vitaal is.

Cruciale rol gespreksleider
Iedereen kan meedoen aan een dialoog. Maar niet iedereen kan het gesprek zomaar goed faciliteren. Het creëren van de setting, juiste condities en bewaking van het proces, vraagt om een ervaren gespreksbegeleider. Het is een vaardigheid die je leert door je bewust te worden van de basisprincipes van dialoog, jezelf te trainen om goede vragen te stellen, op verschillende niveaus te luisteren, posities in het gesprek te herkennen, je te trainen van a tot z met aandacht aanwezig te zijn om zo het proces als geheel te dragen.

Droom
Mijn droom is dat iedere samenwerking met een goede gefaciliteerde dialoog begint. Ik ben ervan overtuigd dat als je het lef hebt om te vertragen aan het begin van de samenwerking dat je uiteindelijk een versnelling creëert in het realiseren van je gezamenlijke doel. Als je niet vanuit een rol maar vanuit je hele zijn aanwezig bent en in verbinding gaat met elkaar, leg je een fundament van respect en waardering waarop je in spannende fases van de samenwerking kunt terugvallen. Je creëert daarbij een cultuur en omgangsvorm die maakt dat je weet hoe je door uitdagende fases heen kunt bewegen. Het voeren van een dialoog is voor mij voorwaarde om te komen tot vitale coalities die samen de noodzakelijke maatschappelijke vernieuwing brengen waarnaar we zoeken.

Regionale Dialogen van de Sociaal-Economische Raad

De Sociaal-Economische Raad (SER) bereidt een advies voor aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de toekomstige arbeidsmarkt en de werkloosheidswet. Vragen waarop de SER antwoord moet geven zijn: hoe komen we tot een goed werkende arbeidsmarkt voor iedereen? Waarbij we zorgen dat mensen met werk duurzaam inzetbaar blijven, dat van werk naar werk bewegen soepel verloopt en dat als iemand onverhoopt toch in de WW komt, dat slechts van korte duur is.

Om een goed beeld te krijgen van het huidige functioneren van de arbeidsmarkt  wil de SER zo’n 400 personen raadplegen door in dialoog te gaan. Voor de organisatie van deze bijeenkomsten heeft de SER een beroep gedaan op Olga Plokhooij en Saar Francken.

Samen met de gespreksleiders van Adviseurs in Dialoog begeleiden zij tussen 20 maart en 16 april ruim 50 dialoogtafels tijdens drie regionale en een sectorale dialoogbijeenkomsten. De aanmeldingen zijn overweldigend. Het team van AID staat te popelen om op 20 maart in Den Bosch van start te gaan op de eerste bijeenkomst.

SER

Ken jij de online belevingswereld van jouw kind?

Je hoeft het niet alleen te doen!

Alma Wattimena voerde op de Bussumse Montessori School (de school van haar kinderen) en thuis een aantal dialogen met kinderen, ouders en docenten over sociale media. Een open gesprek met de mobieltjes op tafel waarin belangstelling getoond werd voor de mores op social media. Hoe gaan kinderen daarmee om en hoe gaan ze met elkaar om op apps, games en websites? Voor ouders, leerkrachten én kinderen waren het inspirerende gesprekken. Kinderen zeiden “mam, zullen we dit elke week doen?” en over de methodiek “als je was gaan preken, had ik niet meegedaan!”. Wat bleek is dat ze het heel leuk vinden om te vertellen over wat ze meemaken.

Als afsluiter van dit traject sprak ik op 14 februari 2013 op de school voor ouders en leerkrachten over kinderen en social media. Over kansen en risico’s van online gedrag van kinderen. Hier zag ik gelukkig een aantal ouders die met hun kind uitwisselen over hun online belevingen. Hopelijk is de drempel voor andere ouders om dit te doen ook wat lager geworden. Want wat ik ontdekte tijdens de voorbereiding van mijn lezing maakte me een beetje aan het schrikken. Niet om wat kinderen te wachten staat als zij zich online begeven, maar door het gebrek aan betrokkenheid van ouders.

Staat jouw dochter op een bangalijst? Speelt jouw kind een MMORPG? Wat betekent gnoc? En cd9? En Pos? En hee, denk jij dat kinderen computergeeks zijn voor wie technologie geen geheimen meer heeft? Zie jij de online, virtuele wereld als niet echt? Wat denk je, zijn games en sociale media verslavend en worden kinderen gewelddadiger van agressie in games? Weet jij of gamen en appen en social media gebruiken schadelijk zijn voor de hersenen? Vraag jij aan je kind wel eens “en, heb je je kamer nog verder ingericht op Habbo Hotel?” of “hoe ging jouw missie vandaag in World of Warcraft?”.

Ik schrok van de bangalijst, scoorde vrij hoog (ja!) in de online slang test, werd bevestigd in de gedachte dat het op knoppen kunnen klikken nog niet betekent dat een kind digitaal vaardig is. Natuurlijk kunnen games, apps en social media verslavend zijn, vooral voor het puberbrein dat zo gevoelig is voor beloning en nog geen goed ontwikkelde frontaalkwab (waar je grenzen wonen) heeft. En ja, de hersenen ontwikkelen zich oppervlakkiger als een kind te veel tijd online doorbrengt maar vooral als het te WEINIG tijd buiten spelend of sportend met anderen doorbrengt.

Jammer genoeg zie ik vrij weinig ouders die interesse tonen in de online belevingswereld van hun kind. Want ja, die wereld is hartstikke echt. Het is een spannende, leuke, boeiende, soms gevaarlijke en enge wereld waar sommige kinderen dagelijks in ronddwalen. Je kind maakt contact, experimenteert met gedrag, leert en speelt online net zoals op het schoolplein en de sportvereniging. Door samen in die belevingswereld te duiken, erop te reflecteren, je dingen uit te laten leggen en te laten zien maak je veel beter gebruik van de kansen die social media bieden voor je kind om zich te ontwikkelen en kan je je kind beter beschermen tegen de risico’s.

Wij zijn zelf echter niet opgegroeid in een digitale wereld en we kunnen dus niet teruggrijpen op ervaringen uit ons eigen verleden om ons kind hierin goed op te voeden. Het is echter een misverstand om te denken dat je zelf een “digital native” of op zijn minst “digital immigrant” moet zijn om betrokken te kunnen zijn bij de online wereld van je kind. Je hoeft ook niet zelf te kunnen paardrijden, breakdancen, voetballen om ze daarin te kunnen ondersteunen, aanmoedigen en begrenzen, toch? Wil jij ook meer contact met je kind over zijn online belevenissen? Wil je gebruik maken van de kansen voor ontwikkeling die games, social media en apps bieden? Wil je het gesprek aan gaan met je kind? Breek door de je weerstand heen, toon belangstelling, stel grenzen en maak afspraken. Zorg voor een goede balans tussen digitaal en “in real life” activiteiten.

Praktische handvatten om met je kind in gesprek te gaan staan in het boek “Focus” van Justine Pardoen.
Mijn presentatie vind je hier op Slideshare.
Alle links naar bronnen waar ik me op gebaseerd heb staan hier: Evernote document Kinderen en Social Media.

Ga jij met je kind het gesprek aan over dit onderwerp? Hoe reageert je kind erop? Of vind je het juist heel moeilijk? Houdt jouw kind je weg bij zijn online wereld? Ik zou het leuk vinden als je je ervaringen in de reacties wilt delen.

Als jij het leuk vindt om ook zo’n traject te organiseren voor jouw kinderen, hun vrienden / vriendinnen en ouders helpen we je daar graag bij. Het was deze keer gekoppeld aan een school, maar je organiseert het net zo makkelijk zelf. Neem contact op als je meer wilt weten.

World=U

Start nieuwe World=U Teams in september 2013

‘Je hebt ideeën over hoe het beter kan. Over hoe het beter móet. Bij jou in de buurt, maar ook in de rest van de wereld. Je wilt daarover graag in gesprek. En je wilt in actie komen. Samen met andere jongeren, experts en beslissers uit de politiek en het bedrijfsleven.’ De werving van jongeren voor zeven nieuwe World=U Teams is begonnen. Nog voor de zomervakantie worden jongeren van 16-24 jaar benaderd om mee te doen aan World=U. De nieuwe teams starten in september. Lokaal, gefaciliteerd door lokale Rabobanken. En landelijk met een kick-off op zaterdag 5 oktober.

Elk World=U team gaat in gesprek over wereldvraagstukken rond de thema’s voedsel, klimaat en geld & waarde(n). De centrale vraag is: ‘Waarvoor wil jij in actie komen?’ De jongeren bedenken hun eigen plan voor een betere, duurzame wereld. Ze onderzoeken wat ze zelf lokaal kunnen doen. De Rabobank, het Wereld Natuur Fonds en Nederland in Dialoog zetten hun netwerk en experts in om hen te helpen op hun ontdekkingsreis. In april 2014 komen de plannen tot uitvoering en worden ze zichtbaar overal in het land.

De zeven nieuwe World=U Teams starten in: Enschede/Haaksbergen, Flevoland, Helmond, IJsseldelta (Zwolle), Rotterdam, Zuid-Holland Midden (o.a. Delft) en Westelijke Mijnstreek (Sittard/Geleen). Op uitnodiging van de lokale Rabobanken komen de teams in september voor het eerst bij elkaar. Tijdens de landelijke kick-off op zaterdag 5 oktober maken de jongeren kennis met de dialoog, de thema’s en met elkaar. Jongeren die interesse hebben om mee te doen kunnen zich aanmelden bij de lokale Rabobank of via het aanmeldformulier op www.worldisu.nl.