Archief voor de categorie Adviestraject

Rabobank in Dialoog

Op uitnodiging van de raad van bestuur van de Rabobank gaan externe stakeholders, relaties, klanten en medewerkers van de Rabobank met elkaar in dialoog over de Toekomst van Nederland van 27 mei tot 1 juni.

De uitnodiging van de Rabobank luidde:

“De Rabobank is diep geworteld in Nederland. Ons verleden, heden en toekomst zijn verbonden met de Hollandse grond. Dat schept verantwoordelijkheden voor een bank die haar maatschappelijke inbedding altijd als uitgangspunt heeft genomen en deze ook in de toekomst zinvol vorm wil blijven geven. We kijken daarom graag met u vooruit wat we nu kunnen doen om in 2025 in een land te wonen dat gekenmerkt wordt door economische, ecologische en sociale welvaart.

Wij zijn erg benieuwd welke kansrijke maar ook uitdagende maatschappelijke ontwikkelingen u in de samenleving ziet vanuit uw ervaring en expertise. En op welke ontwikkelingen de Rabobank volgens u in kan of zou moeten spelen.

We waarderen het zeer als u met ons in dialoog wilt gaan op één van de drie regiobijeenkomsten.”

Vanuit Adviseurs in Dialoog wordt de Rabobank in dit traject geadviseerd door Olga Plokhooij. Samen met Femke Zwaal geeft zij ook advies over het structureel voeren van de stakeholderdialoog volgens een vaste dialoog- en verslagleggingsmethodiek. Het team dialoogbegeleiders van AID vliegt in waar gewenst om dialogen te begeleiden. Alma Wattimena en Olga Plokhooij verzorgen ook een training voor medewerkers om de methodiek over te dragen.

2015-05-29 16.28.38

afbeelding: Willem van Albeslo – 29 mei 2015 – bijeenkomst in Vught.

Regionale Dialogen van de Sociaal-Economische Raad

De Sociaal-Economische Raad (SER) bereidt een advies voor aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de toekomstige arbeidsmarkt en de werkloosheidswet. Vragen waarop de SER antwoord moet geven zijn: hoe komen we tot een goed werkende arbeidsmarkt voor iedereen? Waarbij we zorgen dat mensen met werk duurzaam inzetbaar blijven, dat van werk naar werk bewegen soepel verloopt en dat als iemand onverhoopt toch in de WW komt, dat slechts van korte duur is.

Om een goed beeld te krijgen van het huidige functioneren van de arbeidsmarkt  wil de SER zo’n 400 personen raadplegen door in dialoog te gaan. Voor de organisatie van deze bijeenkomsten heeft de SER een beroep gedaan op Olga Plokhooij en Saar Francken.

Samen met de gespreksleiders van Adviseurs in Dialoog begeleiden zij tussen 20 maart en 16 april ruim 50 dialoogtafels tijdens drie regionale en een sectorale dialoogbijeenkomsten. De aanmeldingen zijn overweldigend. Het team van AID staat te popelen om op 20 maart in Den Bosch van start te gaan op de eerste bijeenkomst.

SER