Voor essentiële gesprekken en effectieve samenwerking

Rabobank in Dialoog

Op uitnodiging van de raad van bestuur van de Rabobank gaan externe stakeholders, relaties, klanten en medewerkers van de Rabobank met elkaar in dialoog over de Toekomst van Nederland van 27 mei tot 1 juni.

De uitnodiging van de Rabobank luidde:

“De Rabobank is diep geworteld in Nederland. Ons verleden, heden en toekomst zijn verbonden met de Hollandse grond. Dat schept verantwoordelijkheden voor een bank die haar maatschappelijke inbedding altijd als uitgangspunt heeft genomen en deze ook in de toekomst zinvol vorm wil blijven geven. We kijken daarom graag met u vooruit wat we nu kunnen doen om in 2025 in een land te wonen dat gekenmerkt wordt door economische, ecologische en sociale welvaart.

Wij zijn erg benieuwd welke kansrijke maar ook uitdagende maatschappelijke ontwikkelingen u in de samenleving ziet vanuit uw ervaring en expertise. En op welke ontwikkelingen de Rabobank volgens u in kan of zou moeten spelen.

We waarderen het zeer als u met ons in dialoog wilt gaan op één van de drie regiobijeenkomsten.”

Vanuit Adviseurs in Dialoog wordt de Rabobank in dit traject geadviseerd door Olga Plokhooij. Samen met Femke Zwaal geeft zij ook advies over het structureel voeren van de stakeholderdialoog volgens een vaste dialoog- en verslagleggingsmethodiek. Het team dialoogbegeleiders van AID vliegt in waar gewenst om dialogen te begeleiden. Alma Wattimena en Olga Plokhooij verzorgen ook een training voor medewerkers om de methodiek over te dragen.

2015-05-29 16.28.38

afbeelding: Willem van Albeslo – 29 mei 2015 – bijeenkomst in Vught.

De kracht van verbinding vanuit persoonlijke oprichting

Het doorgeschoten individualisme heeft sporen van uitputting getrokken. Velen van ons zoeken al enige tijd naar een nieuwe, duurzame weg. Om die te vinden is er een groeiend aanbod van trainingen in onder andere persoonlijk leiderschap, mindfulness en meditatie. Mooie voeding voor het verlangen naar persoonlijke groei.

Inmiddels worden we ook uitgenodigd om vanuit die bewustwording een stap verder te gaan. Om vanuit het volgen van de persoonlijke weg naar binnen, weer uit te reiken naar buiten, naar elkaar. Vanuit vertrouwen in jezelf en in elkaar. Om zo ook collectief vorm te geven aan een nieuwe, duurzame weg.

De dialoog is een vorm die de Vrije Ruimte helpt scheppen, waarin dit soort collectieve verbinding kan ontstaan waardoor er een heel nieuw speelveld ontstaat.

284Dialoog

De randvoorwaarden die de dialoog schept, zijn dat je in gesprek met elkaar vanuit jezelf blijft spreken, ervaren en luisteren. Dat je voorbij je oppervlakkige oordelen onderzoekt wat je werkelijk beweegt. Wat anderen beweegt. Dat alles er mag zijn en niet bediscussieerd hoeft te worden. Dat je gezamenlijk onderzoekt wat de grote diversiteit aan persoonlijke ervaringen ons leert over de centrale vraag. Hoe meer huiswerk alle deelnemers aan de dialoog gedaan hebben, en daar bedoel ik mee, hoe meer zij zich bewust zijn van hun eigen bagage, des te schoner wordt het gesprek. Des te zuiverder kan er gesproken, gedacht, gevoeld en onderzocht worden.

Autonoom in Verbinding

Het gezamenlijke onderzoek in de dialoog creëert een horizontale verbinding tussen verticaal opgerichte mensen. De metafoor die je hier zou kunnen gebruiken is dat je in een kringgesprek jezelf allemaal als autonome eenheid, bijvoorbeeld een ronde kraal ervaart. Een kraal met een eigen kleur, een uniek verhaal, karakter, vorm. In dialoog streeft je er niet naar de kleuren en eigenschappen van de kralen te vermengen. Wat je doet door uitwisseling is als het ware een doorzichtige ketting rijgen door de kralen heen.

Je blijft zo autonoom en je bent in verbindingen met elkaar. Als deze dynamiek ontstaat, opent zich een nieuw veld van mogelijkheden. Mogelijkheden om de toekomst dichterbij te halen, om kennis uit de bron af te tappen en wellicht om afscheid te nemen van wat niet meer vitaal is. Maar in ieder geval om gezamenlijkheid te ervaren als mensen.

Persoonlijk

Zelf ben ik blij te zien dat er de afgelopen jaren de dialoog in Nederland zoveel meer aandacht heeft gekregen. Niet als containerbegrip maar als gespreksvorm met facilitering. Met Stichting Nederland in Dialoog droeg ik bij om de maatschappelijke dialoog op gang te brengen en mensen op een laagdrempelige manier te laten ervaren wat er gebeurt als je in dialoog gaat. Hoe bevrijdend en verheffend dat kan zijn. Afgelopen jaar heb ik besloten mijn opgedane ervaring ook meer naar organisaties in transitie te brengen. Met tien andere bekenden in dialoogland werk ik momenteel vanuit Adviseurs in Dialoog aan deze missie.

Ik kijk met veel plezier naar alle andere dialoogbewegingen, we hebben nog zoveel werk te verrichten als we willen dat alle ontmoetingen en samenwerkingen beginnen met een aandachtig gesprek om zo de bedding te creëren voor een duurzame samenleving.

 

 

Internationale Vrouwendag

internationalevrouwendagAdviseurs in Dialoog dragen bij aan Internationale Vrouwendag in Bussum.

Lees meer hierover in een artikel van het Bussums Nieuws van 25 februari 2015.

Dialoog bij talentontwikkeling van jongeren

2014-08-22-01.37.30-300x300Sanne Roemen is betrokken bij Jimmy’s (meer daarover onderaan dit bericht) en doet daar veel met dialoog. Hieronder een artikel dat ze voor haar eigen blog schreef over hoe dialoog bij Jimmy’s gebruikt wordt:

Jimmy’s wordt gerund door jongeren en is bedoeld voor alle vragen en ideeën van jongeren. Talentontwikkeling staat daarbij centraal. Dan is het handig als iedereen die betrokken is bij Jimmy’s een beeld heeft van wat talentontwikkeling is. Nou geloven wij niet in één waarheid, en ook niet in college geven. Wij geloven eerder in samen ontdekken en verkennen. Nou is dialoog een heel handig instrument om dat te doen.

Dialoog in trainingen

Daarom hebben we in verschillende trainingen van Jimmy’s de dialoog verwerkt als manier om het thema van zo’n training met elkaar te verkennen. En ook om van elkaar ideeën te horen over hoe je met het thema om kan gaan. Tegelijk maak je kennis met de basishouding die bij dialoog hoort: met oprechte belangstelling luisteren om de ander te begrijpen. We hanteren de methodiek van Nederland in Dialoog, daar schreef ik hier al eens uitgebreid over. Bij die methodiek volgen we vier stappen: kennismaken (met elkaar en het thema), ervaringen uitwisselen, dromen en doen.

Talentontwikkeling

Bij een dialoog over talent en talentontwikkeling wissel je dus associaties bij het thema talent uit (waar denk je aan bij dat woord), dan ga je dieper in op ervaringen waarbij je geholpen werd om een talent te ontdekken of ontwikkelen of waarbij je zelf iemand hielp. Bij het dromen kijken we naar hoe de wereld er idealiter uit zou zien als iedereen met zijn talent aan de slag zou kunnen en bij doen bedenkt iedereen wat hij of zij zelf morgen al kan doen om zo’n wereld een stapje dichterbij te brengen.

Wat je bij deze dialoog ontdekt is hoe ontzettend breed het thema talent eigenlijk is. Hoe veel verschillende manieren er zijn om naar talent te kijken en om ermee om te gaan.

Hier een stukje van de oogst van een van de dialogen over talent die ik zelf mocht begeleiden, om je een beeld te geven:

“Eigenlijk ben je je zelf vaak niet zo bewust van je eigen talent. Dan komt er een ander en die zegt tegen jou: ‘dat kan jij goed’. Je bent een beetje verbaasd, maar je gaat het daarna zelf ook zien. Dan gaan mensen jou bevragen of aanspreken op je talent. Ze geven je rollen die passen bij jouw talent. En zo ontwikkel je het steeds verder.”
“Ik denk talent ook iets kan zijn waar je níet goed in bent, maar wat je wel heel leuk vindt en waar je hard voor wil werken om het te leren. Dat je wel gemotiveerd bent zeg maar.”
“Voorwaarde is dat je het net iets beter kan dan anderen, en het ook net iets LEUKER vindt.”
“In een ideale wereld is iedereen alert op het talent van anderen en nemen mensen de tijd om er met elkaar op te reflecteren.”
“Dus net zo makkelijk als mensen nu tegen elkaar zeggen ‘hee joh, eikel!’ zeggen ze ‘hee joh, wat kan jij dat goed!’”

Dialoog bij de training: ‘jij en de groep’

Bij Jimmy’s leer je ook om de groep die er op dat moment is, in te zetten wanneer iemand een vraag of een idee heeft. Om dat te trainen gebruiken we (naast andere oefeningen) een dialoog waarin je jouw rol in een groep gaat onderzoeken, ervaringen uitwisselt over iets gaafs wat er ooit met een groep gelukt is, dromen over hoe jij met je unieke karakter in de ideale wereld je bijdrage kan leveren in een groep en bij de ‘doen’ stap: bedenken wat je morgen al kan doen om je unieke superpowers in te zetten bij Jimmy’s.

Ook hier geldt weer: er is niet één waarheid, we onderzoeken iedereen’s kijk op het onderwerp en verkennen zoveel mogelijk ervaringen, dromen en ideeën.

Diep luisteren: de Paarse Fiets.

Tegelijk oefenen we door het gebruik van de dialoogmethodiek om echt met diepe aandacht en nieuwsgierige belangstelling naar de ander te luisteren. Dat is de manier waarop mensen bij Jimmy’s het liefst met elkaar om gaan.

Om de dialoog uit te leggen gebruik ik vaak het voorbeeld van de Paarse Fiets. Je kent het vast wel dat je een verhaal vertelt en dat de ander je dan onderbreekt omdat ze iets gehoord heeft wat haar doet denken aan iets dat ze zelf meegemaakt heeft. En dan gaat ze dat vertellen zonder jou uit te laten praten. Soms heeft haar verhaal zelfs niets met het jouwe te maken. Bijna iedereen herkent deze situatie en vindt het ook irritant. Bij luisteren in dialoog luister je omdat je oprecht wilt horen wat de ander te vertellen heeft, je bent nieuwsgierig en laat elkaar uitpraten. Ik vond de reactie van een van de deelnemers dan ook helemaal fantastisch:

“Als je niet meteen je paarse fiets erin gooit, maar wacht tot iemand echt zijn hele verhaal gedaan heeft, kom je zelf ook op veel mooiere dingen om te zeggen of te vragen. Wat je zelf zegt als iemand uitgepraat is, heeft veel meer waarde.”

Je kunt je wel voorstellen dat je na zo’n middag dialoog overal ineens paarse fietsen ziet.

Jimmy’s, wat is dat?

Jimmy’s is een plek door en voor jongeren, waar alle jongeren terecht kunnen met al hun vragen en ideeën. In 2010 gestart in Groningen en inmiddels zijn er tien plekken in Nederland in verschillende fasen met een Jimmy’s bezig. Bij Jimmy’s staan jongeren centraal, maar dan ook echt: een team van jongeren runt een Jimmy’s vestiging, ondersteund door maximaal één professional. Ik schreef er eerder al een blogje over.

Nieuwe Training Dialoog Begeleiden

AID spiraal logoBegeleid je regelmatig groepen en wil je jezelf bekwamen in het begeleiden van dialoog? Dan bieden we jou graag deze training in begeleidingsvaardigheden aan!

Na afloop van de training kan je in een werkgerelateerde omgeving het gesprek op een meer diepgaande en verbindende manier voeren. Je hebt verschillende dialogische vaardigheden op zak die in veel omstandigheden van waarde zijn.

De training bestaat uit 5 dagdelen (één middag en twee dagen). Daarbinnen besteden we tijd aan het ervaringsleren door dialogen met elkaar te voeren over gezamenlijk vast te stellen thema’s. We reflecteren op waarnemingen van onszelf en elkaar. Ook bieden we een theoretisch kader waarin verschillende dialoogvormen en basisprincipes inzichtelijk worden.

 

Opzet van de training In de vijf dagdelen staan we stil bij:

 1. Basisprincipes van dialoog
 2. Luisteren, waarnemen en de waarderende aanpak
 3. Onderzoeken en de socratische aanpak
 4. Consulteren, helen en werken met een spreeksymbool
 5. Transitie en leiderschap in relatie tot dialoog
 6. Het vormgeven van een dialoogtraject in een organisatie.

Iedere deelnemer begeleidt een dialoog in de training en krijgt daarop een persoonlijke terugkoppeling. Daarnaast vragen we iedereen zelf een dialoog te organiseren.

Praktisch:

 • Data: donderdagmiddag 28 mei 2015 van 13.00 tot 17.30 uur en hele dagen op vrijdag 11 en 25 juni 2015.
 • In het Inspiratiehuis in Arnhem.
 • Aantal deelnemers: 7 – 14 personen.
 • Begeleiders: Olga Plokhooij en Renate van der Veen.
 • De kosten voor het programma en materiaal bedragen € 1.295 exclusief BTW voor organisaties en € 995 exclusief BTW voor particulieren en zzp-ers.
 • Wil je deelnemen, meld je dan aan via dit formulier.

 

geheim-van-heilige-geometrie-011De trainers:
Olga Plokhooij: In Guatemala werd ik mij bewust van de kracht van dialoog. Een oeroude, verbindende gespreksvorm met grote actuele waarde. Door te vertragen in een vrije ruimte en ervaringen uit te wisselen rondom een goed geformuleerde centrale vraag, ontsluit je kennis. Soms ga je daarbij zelfs voorbij aan de kennis van de deelnemers en ervaar je hoe het is als de collectieve wijsheid spreekt. Sinds 2004 verspreid ik de dialoog in Nederland en richtte daartoe onder andere de beweging Nederland in Dialoog op. In juni 2014 reisde ik naar IJsland met een gezelschap om onder andere de IJslandse Althing (dialoog en besluitvormingsproces) te bestuderen.

Renate van der Veen: Dialoog is voor mij dé manier om op een heel gewone wijze een ongewoon en mooi gesprek te voeren met elkaar. Dialoog brengt je met elkaar in verbinding door persoonlijke ervaringen uit te wisselen, waardoor je de authenticiteit van mensen en de diversiteit tussen mensen ziet. Verrassende invalshoeken naast herkenbare ervaringen. Door meer mensen te leren hoe je dialoog begeleidt, wil ik bijdragen aan dialoog als vanzelfsprekende vorm van gesprek. Ik ben geschoold in diverse vormen van dialoog.

Olga en Renate reisden in 2012 op uitnodiging van Timu Kota met een groep naar de Palestijnse Gebieden om een lokale dialoogvorm te ervaren en leren. Zie hier de documentaire die Thomas Sykora en Tom van de Beek maakten.

 

Reacties op de training van deelnemers

“De training heeft me weer een stap verder gebracht in mijn ontwikkeling. Ik wilde vooral meer de essentie van de dialoog leren begrijpen en hoe ik het in mijn werk meer in kan zetten. Het zelf begeleiden van de dialoog zag ik niet als iets wat bij me paste, maar daar heb ik mezelf positief in verrast. Geheel dankzij de veilige en stimulerende omgeving die jullie hebben weten te creëren. Ik heb ook veel energie en inspiratie gekregen van de andere deelnemers. Er is een sterk gezamenlijk verlangen ontstaan om samen en ieder voor zichzelf de dialoog verder te brengen voor een duurzamere samenleving. Dank!!!” – Deelnemer Rabobank Nederland

“Een uiterst zinvolle, praktische training waarin je door Olga en Renate – 2 zeer ervaren dialoogbegeleiders –wordt meegenomen in de kunst van het voeren van verschillende vormen van dialoog. Authenticiteit, vertraging, verstilling, leiderschap, wederkerigheid, verbinding met jezelf en met de ander… het zit er allemaal in. En nu alleen maar heel veel oefenen… Het smaakt alleen maar naar meer. Ik zie uit naar het vervolg.” – Zelfstandig ondernemer

“Inspirerende middagen waarin ik de dialoog nog beter heb leren kennen en toepassen. Fijne bagage om toe te passen in verschillende situaties. Om te blijven luisteren en leren.” – Adviseur MVO en duurzaamheid
 

Dialoog – fundament onder vitale sociale coalities

Solo of samen?

Sociale pioniers zoeken naar een sociale en duurzame weg waarop onze samenleving en de wereldgemeenschap zich kan bewegen. De inspiratie om deze weg te gaan ontstaat meestal uit een schuring van de principes in je binnenwereld die in contact komen met een buitenwereld waar je onrecht ervaart.

De eerste stap om vorm te geven aan het inzicht dat het anders kan is om zelf op te staan voor je ideaal. Je persoonlijke huiswerk te doen, jezelf te leren kennen, wegen te vinden om af te stemmen op het hogere doel.

Na het volgen van de persoonlijke weg naar binnen en het belichamen van je ideaal, komt de stap om weer uit te reiken naar buiten, naar elkaar. Vanuit vertrouwen in jezelf en in elkaar. Om zo ook collectief vorm te geven aan een nieuwe, duurzame weg.

De sociale pioniers in Nederland investeren al een tijd in zichzelf, hun initiatieven en bewegen steeds meer naar het collectief innemen van een geëigende plek. Zie alle mooie platforms die ontstaan zoals Social Powerhouse.

Toch is het vormen van een collectief, het verwoorden van een gezamenlijke visie en standpunten niet altijd eenvoudig. Ook niet voor wereldverbeteraars. Of misschien juist niet voor wereldverbeteraars die gewend zijn om heel goed af te blijven stemmen op hun eigen kompas en niet perse op elkaar.

Dialoog
Ervaring leert dat dialoog een hele geschikte gespreksvorm is die helpt om vrije ruimte te scheppen waarin verbinding kan ontstaan. Met respect voor de inzichten en ervaringen van alle betrokkenen, voor het thema dat zij delen en voor de omgeving waarin zij opereren.

Deelnemers in dialoog

 

 

 

 

 

Gelijkwaardigheid
Een belangrijk kenmerk van dialoog is gelijkwaardigheid. Dat uit zich in de cirkelvorm waarin de dialoog plaatsvindt. Iedereen zit even ver van het midden. Even dichtbij de vraag die besproken wordt. Of je zou ook kunnen zeggen even dichtbij de waarheid.

Alle deelnemers in het gesprek worden uitgenodigd persoonlijke ervaringen te delen. Hun unieke verhaal in te brengen dat gerelateerd is aan de centrale vraag. Dat kan bijvoorbeeld zijn: wat is Sociale Waarde?

Het gezamenlijke onderzoek in de dialoog creëert een horizontale verbinding tussen opgerichte mensen. Door unieke ervaringen in verbinding te brengen met elkaar, kun je het collectieve verhaal gaan lezen en verwoorden. Als deze dynamiek ontstaat, ontstaat er naast inspiratie en onderlinge verbinding, ook de mogelijkheid om de toekomst dichterbij te halen, om kennis uit de bron af te tappen en om afscheid te nemen van wat niet meer vitaal is.

Cruciale rol gespreksleider
Iedereen kan meedoen aan een dialoog. Maar niet iedereen kan het gesprek zomaar goed faciliteren. Het creëren van de setting, juiste condities en bewaking van het proces, vraagt om een ervaren gespreksbegeleider. Het is een vaardigheid die je leert door je bewust te worden van de basisprincipes van dialoog, jezelf te trainen om goede vragen te stellen, op verschillende niveaus te luisteren, posities in het gesprek te herkennen, je te trainen van a tot z met aandacht aanwezig te zijn om zo het proces als geheel te dragen.

Droom
Mijn droom is dat iedere samenwerking met een goede gefaciliteerde dialoog begint. Ik ben ervan overtuigd dat als je het lef hebt om te vertragen aan het begin van de samenwerking dat je uiteindelijk een versnelling creëert in het realiseren van je gezamenlijke doel. Als je niet vanuit een rol maar vanuit je hele zijn aanwezig bent en in verbinding gaat met elkaar, leg je een fundament van respect en waardering waarop je in spannende fases van de samenwerking kunt terugvallen. Je creëert daarbij een cultuur en omgangsvorm die maakt dat je weet hoe je door uitdagende fases heen kunt bewegen. Het voeren van een dialoog is voor mij voorwaarde om te komen tot vitale coalities die samen de noodzakelijke maatschappelijke vernieuwing brengen waarnaar we zoeken.

Dialogisch 3

Na de geslaagde lessenreeks over dialoog voor 3 HAVO en VWO, mocht ik een aantal workshops gesprekstechnieken verzorgen voor eerstejaars MBO High Tech Metalelektro op het Koning Willem 1 College in Den Bosch. Allemaal jongens, tussen de 16 en 18 jaar, geïnteresseerd in techniek, maar niet in gesprekstechniek. En al helemaal niet in zoiets vaags als burgerschap, wat ook in de workshops aan bod moest komen.

Tijdens de eerste workshop ontmoette ik dus nogal wat weerstand, niet tegen mij persoonlijk, maar vooral tegen de oefeningen: luisteren, (open) vragen stellen en samenvatten. En toen ze een argumentatie-oefening kregen aan de hand van een aantal stellingen, weigerden ze dit. De stellingen waren niet interessant, ze wilden liever debatteren over de stelling: ‘ minder Marokkanen in Nederland’. Uit de verhitte discussie die daarna ontstond werd één ding duidelijk: van gesprekstechniek en burgerschap hadden ze niet veel begrepen.

Vastbesloten om deze jongens te laten ervaren hoe het is om wel naar elkaar te luisteren, respect te tonen en waardering te krijgen, bereidde ik een dialoog voor over een onderwerp dat hen allemaal raakt: de opleiding die ze volgen. Hoe vinden ze die tot nu toe, wat kan er beter en wat kunnen zij daar aan doen? Het resultaat was verbluffend: in de kleine groepjes ontpopten de opstandige jongens zich tot positieve en constructieve studenten die een lijst van verbeterpunten samenstelden die ze aan elkaar presenteerden. En die ze binnenkort met de schoolleiding gaan bespreken.

Maar er gebeurde nog iets anders. De provocerende en discriminerende opmerkingen die de sfeer in de klas al een tijd domineerden, werden ineens bespreekbaar. Uit de rondvraag aan de jongens of ze de volgende workshop wilden besteden aan een dialoog over (gebrek aan) respect en discriminatie, bleek dat 20 van de 24 leerlingen daarvoor kozen. En zo gebeurde het dat deze jongens in één week twee keer de dialoogtechniek toepasten en zo – ongemerkt – invulling gaven aan het thema burgerschap.

Het was ook hard nodig. Want uit de tweede dialoog werd duidelijk dat de meeste jongens veel last hadden van de onrust in de klas, die werd veroorzaakt door enkele jongens die elkaar steeds uitdaagden en daarmee alle aandacht van de docenten opeisten. Die daar, volgens de jongens, vaak niet goed op reageerden. Hoe moet het dan wel? vroeg ik hen. Gewoon normaal doen. Dat wil zeggen: niet uitdagen en niet op elke opmerking reageren. En als dat toch niet lukt? De klas uit of – in overleg met de docent – je even afsluiten door een koptelefoon op je hoofd. Of, zoals één van de grootste uitdagers het zelf verwoordde tijdens de klassikale terugkoppeling: behandel elkaar, zoals je zelf behandeld wil worden.

Dialogisch, toch?

Regionale Dialogen van de Sociaal-Economische Raad

De Sociaal-Economische Raad (SER) bereidt een advies voor aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de toekomstige arbeidsmarkt en de werkloosheidswet. Vragen waarop de SER antwoord moet geven zijn: hoe komen we tot een goed werkende arbeidsmarkt voor iedereen? Waarbij we zorgen dat mensen met werk duurzaam inzetbaar blijven, dat van werk naar werk bewegen soepel verloopt en dat als iemand onverhoopt toch in de WW komt, dat slechts van korte duur is.

Om een goed beeld te krijgen van het huidige functioneren van de arbeidsmarkt  wil de SER zo’n 400 personen raadplegen door in dialoog te gaan. Voor de organisatie van deze bijeenkomsten heeft de SER een beroep gedaan op Olga Plokhooij en Saar Francken.

Samen met de gespreksleiders van Adviseurs in Dialoog begeleiden zij tussen 20 maart en 16 april ruim 50 dialoogtafels tijdens drie regionale en een sectorale dialoogbijeenkomsten. De aanmeldingen zijn overweldigend. Het team van AID staat te popelen om op 20 maart in Den Bosch van start te gaan op de eerste bijeenkomst.

SER

Inschrijving dialoogtraining

Begeleid je regelmatig groepen en wil je jezelf bekwamen in het begeleiden van dialoog? Dan bieden we jou graag deze doelgerichte vaardigheidstraining aan!

Na afloop van de training kan je in een werkgerelateerde omgeving het gesprek op een meer diepgaande en verbindende manier voeren. Je hebt verschillende dialogische basisvaardigheden op zak die in veel omstandigheden van waarde zijn.

De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 3,5 uur.  Daarbinnen besteden we veel tijd aan het ervaringsleren door dialogen met elkaar te voeren over gezamenlijk vast te stellen thema’s. We reflecteren op waarnemingen van onszelf en elkaar. Ook wordt er een theoretisch kader aangeboden waarin verschillende dialoogvormen en basisprincipes inzichtelijk worden.

Inhoud:
In de vijf bijeenkomsten staan we stil bij:

 • Basisprincipes en stromingen in dialoog
 • De kunst van luisteren en van spreken
 • Verdiepen door samenvatten en doorvragen
 • Observeren van de deelnemers en jezelf
 • Een goede vraag formuleren.

Het afsluitende onderdeel van deze basistraining is het zelf organiseren van een dialoog. Daaraan doet een van de begeleiders mee, zodat je na afloop een persoonlijke terugkoppeling krijgt van de observaties.

Aansluitend op de training basisvaardigheden kan een vervolg training worden gevolgd. De thema’s die daarin aanbod komen zijn onder andere interveniëren, posities in dialoog, kwaliteiten van luisteren en parafraseren.

Praktisch:
Donderdagmiddag 9 januari 2014, 23 januari, 6 februari, 20 februari en 6 maart 2014 van 13.30 tot 17.00 uur.
Locatie: De Tussentijd in Maarn.
Aantal deelnemers: 7 – 12 personen.
Begeleiders: Olga Plokhooij en Renate van der Veen.
De kosten voor het programma bedragen € 1.295,00 exclusief BTW en inclusief materiaal. De prijs voor particulieren en ZZP-ers is € 995,00 exclusief BTW.
Wil je deelnemen, meld je dan aan via dit aanmeldformulier.

Als je vragen hebt kan je contact opnemen met Olga op 06 2888 4784 of met Renate op 06 1489 0474.

De trainers:
Renate van der Veen : Dialoog is voor mij dé manier om op een heel gewone wijze een ongewoon en mooi gesprek te voeren met elkaar. Dialoog brengt je met elkaar in verbinding door persoonlijke ervaringen uit te wisselen, waardoor je de authenticiteit van mensen en de diversiteit tussen mensen ziet. Verrassende invalshoeken naast herkenbare ervaringen. Door meer mensen te leren hoe je dialoog begeleidt, wil ik bijdragen aan dialoog als vanzelfsprekende vorm van gesprek. Ik ben geschoold in diverse vormen van dialoog.

Olga Plokhooij : In Guatemala werd ik mij bewust van de kracht van dialoog. Een oeroude, verbindende gespreksvorm met grote actuele waarde. Door te vertragen in een vrije ruimte en ervaringen uit te wisselen rondom een centrale vraag, ontsluit je kennis. Soms ga je daarbij zelfs voorbij aan de kennis van de deelnemers en ervaar je hoe het is als de collectieve intelligentie spreekt. Sinds 2004 verspreid ik de dialoog in Nederland en richtte daartoe onder andere de beweging Nederland in Dialoog op.

Renate en Olga reisden in 2012 op uitnodiging van Timu Kota met een groep naar de Palestijnse Gebieden om een lokale dialoogvorm te ervaren en leren. Zie hier de documentaire die Thomas Sykora en Tom van de Beek maakten.

De menselijke maat houden in tijden van overgang. Is dat mogelijk?

26 september jongstleden nodigden Miranda Willems en ik – samenwerkingspartners in Adviseurs in Dialoog – belangstellenden uit om deel te nemen aan onze inspiratiesessie “De Menselijke maat in transities”, die we in The Dialogues House verzorgden. Waar we in deze tijd van snelle veranderingen, fusies en reorganisaties aan de lopende band horen over angst, boosheid en teleurstelling, zijn wij procesbegeleiders en verandermanagers, des te meer geïnteresseerd in of het ook anders kan. Is het mogelijk, als we vertrouwen hebben in ons eigen gevoel voor menselijke maat, dat we ook weer vertrouwen hebben in het gevoel voor menselijke maat van onze leidinggevenden en collega’s? En wat verstaan we eigenlijk onder menselijke maat?

Om een rondgang te kunnen maken langs alle mogelijke perspectieven, hebben we onszelf laten inspireren door grootmeesters als Da Vinci, Socrates en Simeon ten Holt. Wat hebben zij in de natuur, de samenleving en de muziek geobserveerd en gezien aan wetmatigheden? Wetmatigheden die ervoor zorgen dat de natuur in evenwicht blijft, in harmonie? Wat maakt dat we bij het ene werk, in het ene systeem, wel schoonheid en harmonie ervaren en in het andere werk niet? De verhoudingen van de Gulden Snede , die we aantreffen in een van Da Vinci’s bekende werken “De man van Vitruvius”, werpt verhelderend licht op ons vraagstuk. Zou het kunnen zijn dat we dezelfde verhoudingen 1:1,67 hebben toe te passen op hoe we ons als individu hebben te verhouden tot het grotere geheel en andersom? En als dat zo is, hoe moet ik dat vertalen naar mijn dagelijkse werk? Om te ervaren wat het voor je als mens betekent als het grotere geheel sneller beweegt dan jij, lieten we de deelnemers lopen, stilstaan  en wenden op de muziek van Culture Club – “Changes every day” – op 33 toeren. 33 toeren? Jawel,  40 plussers weten het nog wel: Een langspeelplaat draai je op een retro-pick up op 33 toeren draaisnelheid. En wat gebeurt er als je diezelfde plaat vervolgens op 45 resp. 78 toeren afdraait? Opvallend was  het verschil in behoefte aan tempo. Waar het voor de een comfortabel was om om op het oorspronkelijk draaitempo te bewegen en in contact met zichzelf en de omgeving te blijven, was het voor twee anderen al snel saai. Zij werden blij toen de muziek versneld werd afgespeeld. “Hehehe, eindelijk wat pit in de tent.” Bij 78 toeren werd het zo ongemakkelijk, dat iedereen stagneerde. “Hakken in het zand, dat voelde ik”, merkte een van de deelnemers op. “Diversiteit in tempo dus. En de behoefte om na afloop te reflecteren in een cirkelvorm.” Dat werd ook opgemerkt door de groep. Dus besloten we onze reflectie voort te zetten in de ons bekende dialogische setting: Zittend in een cirkel, bereid om met elkaar open te spreken, open te luisteren en onze oordelen opschortend. Een deelneemster bracht haar eigen case in en alsof we natuurlijkerwijs wisten wat we hadden te doen, trokken we de spreekwoordelijke Verloskamer op: Wil er iets nieuws geboren worden? Tegelijkertijd begaven we ons met z’n allen ook in een Hospice, klaar om iets ouds los te laten.  En in een Spiegelkamer: Klaar om gespiegeld te worden op mogelijke keuzes.

En terwijl het meditatieve pianospel van Canto Ostinato de werkplek vulde, verwijlden we in de open, harmonische ruimte die we als relatief onbekenden van elkaar hadden betreden. Dialogues House van ABN Amro, Thank you for the music! Op naar de herhaling van de sessie op 19 december in The Innovation Lab van ABN Amro.

Pagina 1 van 212